Confetti 2014

Städer i SF/F


Staden är en plats för många skådespel. Här möts människor, här dör och föds människor. Här gömmer sig hemligheter, här föds stora idéer. Staden är evig och återkommande i all litteratur. Panelen pratar om städernas roll i fantasy och science fiction. Om hur existerande städer används och ses i nytt ljus, men också om städer som endast funnits i film och litteratur, men som i vissa fall känns minst lika levande som riktiga städer.

← Tillbaka