Confetti 2014

Hitta till kongressen


Kongressen hålls här:
[Karta]
Mer specifikt så är adressen Brahegatan 11 och med lokaltrafik reser man till hållplats SKF, varpå kongresslokalen ligger runt hörnet.