Confetti 2014

Medlemskap


Priset för medlemskap i kongressen är 350kr vid förskottsbetalning eller 400kr i dörren, personer under 26 kommer in gratis.

Betalning för enstaka dagar är 150kr per dag.

För bankett tillkommer 150kr oavsett ålder — sista dag för anmälan till banketten är den 23:e mars.

Inbetalning till plusgiro
Plusgironummer 436 77 95 - 4, mottagare "Club Cosmos".
Märk betalningen "Confetti", samt med namn på samtliga anmälda.
Inbetalning i dörren
Endast kontant.
Inbetalningar från utlandet
BIC NDEASESS och IBAN SE12 9500 0099 6026 4367 7954