Confetti 2014

Nordisk mytologi i SF/F


Nordisk mytologi dyker till och från upp i SF/F inte bara hos nordiska författare, utan i många varianter av västerländsk fantastik. Vad är det hos den nordiska mytologin som gör att den återkommer i så många former? Är det att det finns historiska reliker i form av runstenar och skrifter, är det helt enkelt så att gudarna och andra nordiska väsen utgör en flexibel bakgrund att göra någonting spännande av – eller finns det någon annan förklaring?

← Tillbaka