Confetti 2014

Göteborg i fantastiken


Hur väl fungerar Göteborg som skådeplats för fantastisk litteratur? Hur kan Göteborg vara skådeplats urban fantasy, skräck och science fiction. Vilka möjligheter bjuder vår stad på och hur inspirerar den författare?

← Tillbaka