Confetti 2014

Föredrag om Club Cosmos


Louise Rylander, ordförande i Club Cosmos och tillika andra generationens cosmoit, berättar om Club Cosmos historia och presenterar boken "Science fiction i Göteborg: 60 år med Club Cosmos".

← Tillbaka